Stress en burnout behandeling bij Psycholoog Amsterdam

Burnout is het eindstadium van een proces en geen ziekte, het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben. – Arbo Advies

De kenmerken van burnout en overspannenheid

Overspannenheid kan worden gezien als het gevolg van een gebrek aan balans tussen stressveroorzakende factoren en het verwerkingsvermogen van een persoon. Als die stressveroorzakende factoren met name in het werk liggen is er sprake van werkgerelateerde overspannenheid. Moeheid, gespannenheid, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, lijden aan concentratieverlies en/of slecht slapen zijn kenmerkende symptomen.

Een relatief ernstige vorm van werkgerelateerde overspannenheid met een langduriger beloop wordt burnout genoemd. Kenmerkend is een lange voorgeschiedenis met spanningsklachten en emotionele uitputting. Burnout is een gevoel van helemaal leeg of op zijn, door het aanhoudend overschrijden van grenzen. De batterij is leeg en het lukt niet meer deze (snel) op te laden. Door langdurig meer te doen dan je aankunt, raakt het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord. Er kunnen zich verschijnselen voordoen van vervreemding ten opzichte van anderen, cynische houding ten opzichte van het werk en verminderd vertrouwen in persoonlijk kunnen.

Burnout begeleiding

Onze begeleiding zal zich richten op de spanningsklachten, problematische attitudes en daaraan gekoppeld gedrag in de werksituatie, verminderde persoonlijke bekwaamheid en ongezonde manieren van stresshantering. Tevens zullen risicofactoren die met de persoonlijkheid te maken hebben worden aangepakt. Verder is de begeleiding gericht op het leren mobiliseren van sociale steun, zowel in de werk- als thuissituatie en op aanleren van bepaalde vaardigheden zoals timemanagement en assertiviteit.

Online therapie

Burnout klachten kunnen goed behandeld worden met online therapie, dit kan je helemaal in je eigen tijd en tempo doen, met je eigen online psycholoog.

Verzameling ongrijpbare klachten?

Wees het voor. Misschien heb je nu nog geen burnout, maar herken je wel een aantal van de klachten die ik omschrijf. Misschien maak je je zorgen. In dat geval wil ik je op het hart drukken te bellen of mailen naar Psycholoog Amsterdam – Paul de Jonge.