Verlies en rouw verwerking bij Paul de Jonge in Amsterdam

“Geef woorden aan dit leed; de rouw die zich niet uit, knijpt het onrustig hart samen en doet het breken.” – William Shakespeare

Rouwen is natuurlijk

Rouwen is de natuurlijke reactie om verlies te verwerken. Het is een proces dat je helpt met de pijn te kunnen gaan leven. Maar het gaat niet altijd goed. Je zit vast in de rouw. Je verliest contact met het leven. Niemand lijkt je te kunnen helpen, je bent opgesloten in de pijn.

Verdriet, woede, schuld

Je bent overgeleverd aan de situatie. Overladen met zware gevoelens. Niet alleen verdriet, maar ook woede, angst en schuld, bepalen je. Als je rouwt, werkt je innerlijk op volle toeren. Je bent waarschijnlijk ook oververmoeid en prikkelbaar. En als gevolg zonder je je af.

Je kunt om van alles rouwen

Bij rouw verwerking en verliesverwerking denk je natuurlijk aan het verlies van een naaste, iemand die je dierbaar is. Maar er kunnen ook andere zaken uit je leven gerukt worden: de kans op een kind, je baan, je huwelijk. En ook die verliezen gaan gepaard met rouw: het aanvaarden van het verlies, het toelaten van de pijn, het aanpassen aan de nieuwe situatie en uiteindelijk ook weer door leren leven.

Het gaat niet vanzelf

Als je rouwt zul je afwisselend actief en passief met het verwerken van het verlies aan de gang moeten. Je neemt de tijd om het verlies over je heen te laten komen, maar je moet er ook actief mee in de weer. Het actieve rouwproces bestaat in het kort uit vier taken:

  • aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies
  • toelaten van de pijn die bij het verlies hoort
  • aanpassen aan de omgeving zonder diegene of datgene waar je om rouwt
  • geven van een nieuwe plaats aan de overledene en/of het verlies en opnieuw leren houden van het leven

De behandeling van Psycholoog Amsterdam is er op gericht het proces van rouw in haar geheel te doorlopen. De pijn van verlies zal nog lang bij je horen, misschien wel altijd. Maar nu kan ik je wel helpen de hobbels te nemen en je weer te verbinden; met jezelf, je omgeving en het leven.

Begin eens met een gesprek

Rouwen is sowieso een intense, verwarrende en moeilijke periode in je leven. Het is dus moeilijk om voor jezelf te weten ‘hoort dit er bij?’ of ‘is dit niet goed meer?’. Op het moment dat je jezelf zulke vragen stelt, moet je eigenlijk even met iemand praten die je kan helpen dat wat beter te begrijpen. Dat kan iemand uit je omgeving zijn, maar vaak helpt het om een psycholoog of huisarts in te schakelen, die kunnen je uit kennis en ervaring meestal beter helpen.

Online therapie

Rouw en verliesverwerking kan ook goed behandeld worden met online therapie, dit kan helemaal in je eigen tijd en tempo met je eigen online therapie.

Contact

Je kunt mij altijd bellen of mailen voor een afspraak – dat hoeft helemaal geen behandeling te worden, maar dan ben je in ieder geval van die extra last af. Bel of mail Paul de Jonge van Psycholoog Amsterdam.